▶ จำนวนเพื่อนกลุ่มเป้าหมายใน LINE เท่ากับจำนวนสมาชิก MAAC (ข้อมูลที่ได้รับ)จำนวนเพื่อนกลุ่มเป้าหมายใน LINE:
หมายถึงตัวเลขค่าพารามิเตอร์ผู้รับบรอดแคสต์ที่เข้าถึงได้ โดยได้คัดกรองออกมาด้วยเงื่อนไขลักษณะ เช่น เพศ อายุ พื้นที่ เป็นต้น และรวมถึงเพื่อนที่ใช้ LINE และใช้บริการเกี่ยวกับ LINE อยู่ประจำ ซึ่งระบบสามารถคาดการณ์ลักษณะด้วยความแม่นยำที่สูง

จำนวนสมาชิก MAAC:
ข้อมูลที่ LINE และผู้ใช้ยินยอมให้เรารวบรวม โดยสถานะจะต้องมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ได้บล็อกบัญชีไว้ (ข้อมูลที่ได้รับผ่าน LINE API ก็เป็นหลักการเดียวกัน)

▶ สาเหตุที่ทำให้ตัวเลขแตกต่างกัน?

หากผู้ใช้ไม่ยินยอมให้ข้อมูลกับฝ่ายที่ 3 นอกเหนือจาก LINE ก็จะเกิดตัวเลขที่ต่างกัน

สถานการณ์ของลูกค้าปัจจุบัน:
จำนวนสมาชิกของ MAAC (ข้อมูลที่ได้รับ) เมื่อเทียบกับจำนวนเพื่อนกลุ่มเป้าหมายใน LINE จะมีความต่างไม่เกิน 5 % (ไม่แน่นอนว่าฝ่ายใดจะเยอะกว่ากัน)

MAAC มีการจัดตารางสอบถามสถานะ (follow/unfollow) กับ LINE ในทุกเดือน หากได้รับข้อมูลใหม่จาก LINE ก็จะอัปเดตเข้าไปใน MAAC
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!