ไม่เพียงสามารถใช้เครื่องมือคัดกรองภายในของ MAAC ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เท่านั้น ( ซึ่งรวมถึง แท็ก ข้อมูลสมาชิก การเปิดอ่าน หน้าเพจที่เข้าชม ยอดเงิน เป็นต้น) หากใน CRM หรือ CDP ภายนอกของคุณ หรือคลังข้อมูลของแบรนด์เอง ได้เก็บข้อมูล LINE UID ของสมาชิกไว้แล้ว ก็นำ LINE UID กลุ่มนี้ส่งเข้า MAAC เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อวางแผนกลยุทธ์บริหารสมาชิกในต่อมา

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

อัปโหลดข้อมูล LINE UID ด้วยตนเองเพื่อส่งไปใน MAAC > สร้างกลุ่มเป้าหมาย
ใช้ Open API ส่งข้อมูล LINE UID โดยอัตโนมัติจาก CRM CDP คลังข้อมูลสมาชิกไปยัง MAAC > สร้างกลุ่มเป้าหมาย

ทบทวน: สร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยเงื่อนไขคัดกรองทั่วไปได้อย่างไร ( บทความสอนวิธีการใช้)

💁🏻‍♀️ ขั้นตอนตั้งค่า - อัปโหลดด้วยตนเอง

ไปที่รายการด้านซ้าย เลือกการบริหารสมาชิก > สร้างกลุ่มเป้าหมาย ก็จะเห็นว่ามีการแยกประเภทกลุ่มเป้าหมายเป็น สมาชิกทั้งหมด คัดกรองตามเงื่อนไข และ LINE UID

สมาชิกทั้งหมด: กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกทุกท่าน รวมถึงสมาชิกใน LINE OA
คัดกรองตามเงื่อนไข: กลุ่มเป้าหมายที่คัดกรองออกมาด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ตามลักษณะสมาชิก ข้อมูล แท็ก การเปิดอ่าน ยอดซื้อเฉลี่ย เป็นต้น
LINE UID: กลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นโดยส่งเข้า LINE UID ก้อนหนึ่งคลิกมุมด้านขวาบนเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย จากนั้น เลือก "คัดกรองตามเงื่อนไข" หรือ "ส่งเข้า LINE UID"กรุณาดาวน์โหลดเทมเพลต csv ก่อน จากนั้น กรอก LINE UID ของผู้ใช้ของคุณตามรูปแบบที่กำหนด และอัปโหลดไปยัง MAACหลังเปิดเทมเพลตแล้ว กรุณางดแก้ไขหรือลบช่อง “LINE UID” ที่อยู่ด้านบนสุดออก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหารูปแบบไม่สอดคล้องกัน จนทำให้การอัปโหลดรายชื่อล้มเหลวหลังคลิกอัปโหลดแล้ว ลองตรวจสอบได้ว่าไฟล์ของคุณอัปโหลดสำเร็จหรือไม่

ก่อนอัปโหลดรายชื่อ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า ผู้ใช้ LINE UID กลุ่มนี้มีอยู่ในคลังข้อมูล Crescendo แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีข้อมูล กรุณาส่งเข้าข้อมูลสมาชิกก่อน ( บทความสอนวิธีใช้) หากไม่เป็นเช่นนั้น จะไม่สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จ

หลังกด "สร้าง" แล้ว จะมีคำเตือนปรากฏขึ้น กรุณาอ่านโดยละเอียด จากนั้นจึงกดปุ่ม "สร้าง" อีกครั้งหลังสร้างกลุ่มเป้าหมายสำเร็จแล้ว ให้กลับสู่รายการกลุ่มเป้าหมาย ก็จะเห็นกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นในเมื่อสักครู่อยู่ใต้ประเภทกลุ่มเป้าหมาย “LINE UID” จากนั้นกดปุ่ม " ⋯ " ที่อยู่ด้านขวาสุด เพื่อแก้ไข ส่งออก หรือลบกลุ่มเป้าหมาย แต่เนื่องจากได้สร้างกลุ่มเป้าหมายโดยอัปโหลดข้อมูล LINE UID ของสมาชิกเป็นทั้งก้อนเข้าไปยัง MAAC จึงไม่สามารถสนับสนุนฟังก์ชันอัปเดตกลุ่มเป้าหมายได้

หาก LINE UID ที่อัปโหลดยังไม่มีข้อมูลใน Crescendo ผู้ใช้ผู้นั้นจะไม่สามารถนำมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใต้ประเภท "สมาชิกทั้งหมด" หรือ "คัดกรองตามเงื่อนไข" สามารถคลิกปุ่ม " ⋯ " ที่อยู่ด้านขวาสุด เพื่อทำการอัปเดต แก้ไข ส่งออก หรือลบกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเองหลังคลิกแก้ไขกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็เริ่มปรับปรุงชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย หรืออัปโหลดไฟล์ LINE UID ใหม่ และอัปเดตรายชื่อกลุ่มเป้าหมายได้เลย

หลังอัปโหลด LINE UID แล้ว ไฟล์ใหม่จะทับไฟล์เดิมไปทั้งหมด เช่น: ในไฟล์เดิมมี LINE UID ของสมาชิก A-Z รวมทั้งหมด 26 ท่าน และต่อมาได้อัปโหลด LINE UID ที่มีสมาชิก ก-ฅ รวมทั้งหมด 5 ท่าน ในขณะนี้ รายชื่อและจำนวนคนของกลุ่มเป้าหมายจะถูกทับโดยไฟล์ใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นว่ามีเพียงสมาชิก 5 ท่านดังกล่าวเท่านั้น💁🏻‍♀️ ขั้นตอนตั้งค่า - Open API อัปโหลดอัตโนมัติ

การเตรียมล่วงหน้า: ต้องจัดซื้อ Crescendo Open API – การสร้างกลุ่มเป้าหมาย (Creat Audience)
การตั้งค่า: ต้องให้ฝ่ายไอทีของแบรนด์ตรวจสอบข้อมูลจาก Crescendo ใน เอกสาร Open API

รายการ API ที่มีอยู่ในปัจจุบัน:

Get segment list
Get segment info
Create segments

รายการ API ที่เพิ่มใหม่:

Create segment for uploading custom LINE UIDs: อัปโหลด LINE UID CSV เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย
Delete segments: ลบกลุ่มเป้าหมาย
Update segment for uploading custom LINE UIDs: อัปเดตรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย LINE UID
Get the segment members LINE UIDs: เข้ารับ LINE UID ของกลุ่มเป้าหมาย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!