ความแตกต่างระหว่างข้อความแจ้งเตือนและข้อความ

"ข้อความแจ้งเตือน":
เนื้อหาข้อความที่จะแสดงก่อนที่ผู้ใช้ยังไม่ได้เปิดหน้าต่างแชท ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงที่แถบแจ้งเตือนอยู่ด้านบนของมือถือ
"ข้อความ":
เนื้อหาข้อความที่จะแสดงในเมื่อเข้าสู่หน้าต่างแชทหรือกระตุ้นให้ส่งข้อความแล้ว

การตั้งค่าและวิธีแสดง

ตำแหน่งที่ “ข้อความแจ้งเตือน” และ “ข้อความ” จะแสดงตามภาพดังต่อไปนี้

เวลาใช้ระบบหลังบ้าน MAAC จัดทำข้อความ หากเลือกรูปแบบเป็น “ข้อความรูปภาพ” “ภาพการ์ด” “ภาพการ์ดสไลด์” “วิดีโอ” และ “การบริหารรางวัล” จะต้องตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนต่างหากหากได้ใช้โมดูลเป็นหลายรายการ ระบบจะนำข้อความแจ้งเตือนของ “โมดูลล่างสุด” มาเป็นข้อความแจ้งเตือนสำหรับบรอดแคสต์ฉบับนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ


หากใช้โมดูลข้อความ “ข่าวสาร” จะไม่ต้องตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนต่างหาก ซึ่งจะนำเนื้อหาข่าวสารมาเป็นข้อความแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!