เวลาสร้างในรายการสมาชิกหมายถึงอะไร?

เวลาสร้างหมายถึงเวลาที่ระบบ MAAC รู้จักเพื่อนเป็นครั้งแรกนะคะ!
สมมุติว่าบัญชีทางการ LINE ได้เชื่อมโยงกับ MAAC ในเดือนสิงหาคม 2020 (โดยเปิดโหมดแชทบอท และเปิด Webhook ไว้)

กรณีโดยทั่วไป
เพื่อนได้เข้าร่วมหลังเชื่อมโยงกับ MAAC (2020/10) > เวลาสร้างรายชื่อก็คือ 2020/10

ส่งเข้าโดย LINE API
หากเป็นบัญชีที่ผ่านการรับรองแล้ว สามารถส่งเข้าเพื่อนกลุ่มเป้าหมายด้วยเพียงปุ่มเดียวใน MAAC > เวลาสร้างก็คือเวลาส่งเข้า

บล็อกและยกเลิกการบล็อก
*เพื่อนได้เข้าร่วมหลังเชื่อมโยง MAAC (2020/10) บล็อกและยกเลิกการบล็อกใน 2020/12 > เวลาสร้างจะเป็น 2020/10
เพื่อนได้เข้าร่วมก่อนเชื่อมโยง MAAC (2020/2) บล็อกและยกเลิกการบล็อกใน 2020/12 > เวลาสร้างรายชื่อจะเป็น 2020/12

ข้อมูลเพิ่มเติม
ตรวจสอบอย่างไรว่าได้เปิดโหมดแชทบอท, Webhook แล้วหรือไม่ >> ต้องใส่ใจเรื่องอะไรบ้าง หากต้องการเชื่อมโยงกับ MAAC?
เรียนรู้วิธีส่งเข้าโดย LINE API >> จะส่งเข้า/ส่งออกข้อมูลสมาชิก ต้องทำอย่างไร?
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!