ไม่ว่าเป็นโซนโต้ตอบหรือลิงก์ในระบบหลังบ้าน MAAC ขอเพียงให้เพื่อนคลิกได้ ทั้งหมดสามารถใช้ในการติดแท็กเพื่อบันทึกความชอบหรือลักษณะพิเศษของเพื่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย และการสื่อสารแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ในภายหลังในแท็กสามารถตรวจสอบจำนวนเพื่อนที่ได้รับการติดแท็ก บริหารหรือทำการแก้ไขได้พร้อมเพรียงกัน

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

คลิกแท็บตามประเภทแท็ก เพื่อตรวจสอบรายการแท็กประเภทต่าง ๆ
ค้นหาแท็กที่ต้องการ
ในรายการแท็กจะแสดงชื่อแท็ก จำนวนเพื่อนที่ได้รับการติดแท็กนั้น ๆ และวันหมดอายุ
แก้ไขแท็กอีกครั้ง
ลบแท็กออก
สร้างแท็ก โดยสามารถสร้างเป็นแท็กถาวร or แท็กชั่วคราว⚠️ ข้อควรใส่ใจ

ทุกแท็กต้องไม่เกิน 20 คำ

ไม่อนุญาตให้ตั้งค่ามากกว่า 5 แท็กสำหรับแต่ละลิงก์หรือคีย์เวิร์ด

การแก้ไขอีกครั้งหรือลบแท็กออก จะส่งผลให้เฉพาะแท็กที่ติดไว้กับเพื่อนในตอนนี้ หากได้ตั้งค่าลิงก์พิเศษ การคลิกในโซนโต้ตอบหรือตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับการติดแท็ก จะต้องทำการแก้ไขหรือลบออกในขณะเดียวกัน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!