รีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็นจะช่วยคุณแจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมัติได้ ว่าในรถเข็นยังมีสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เพื่อช่วยรักษาคำสั่งซื้อในรถเข็นไว้ เร่งอัตราบรรลุเป้าหมายการตลาด ช่วยเพิ่มยอดขาย!

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

ตั้งค่าข้อความบรอดแคสต์อัตโนมัติสำหรับรีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็น กระตุ้นให้ลูกค้าสำเร็จขั้นตอนการชำระเงิน

▶︎ ขั้นตอนตั้งค่า

หากไม่เคยตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็น หลังกดสร้างแล้ว จะข้ามไปที่ทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้

สร้างระยะรีมาร์เก็ตติ้ง สำหรับผู้ที่เพิ่มสินค้าลงรถเข็นแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ซึ่งต้องกำหนดจะส่งข้อความรีมาร์เก็ตติ้งตอนชั่วโมงตรงในอีกกี่ชั่วโมงสมมุติว่าได้ตั้งค่าไว้ 4 ชั่วโมง โดยลูกค้าได้เพิ่มลงรถเข็นในระหว่าง 14:00-14:59 (ระบบติดตามจะถือว่าลูกค้าเพิ่มลงรถเข็นในตอน 14:00) จากนั้น ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนตอน 18:00

ตั้งค่าช่วงปิดการรบกวนไว้ เพื่อลูกค้าจะไม่ต้องรับข้อความรีมาร์เก็ตติ้งซ้ำซากในจำนวนวันที่กำหนดหากได้กำหนดไว้เป็น 3 วัน ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนจากรถเข็นเฉพาะในวันที่ 1 และจากนั้นอีก 3 วัน จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ ในขณะเพิ่มสินค้าลงรถเข็น จนกว่าวันที่ 4 จึงจะได้รับ

ตั้งค่าโหมดนอนหลับ หลีกเลี่ยงลูกค้าถูกรบกวนด้วยการแจ้งเตือนรีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็นระหว่างช่วงเวลานอนหลังทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มสร้างข้อความรีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็นได้เลย

ตั้งค่าชื่อเลือกเทมเพลต คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลต "รีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็น" ภายในระบบสร้างเนื้อหาข้อความบรอดแคสต์รีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็น (รูปภาพและข่าวสาร เป็นต้น) อย่าลืมว่า จะต้องนำลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าเพจรถเข็นในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และต้องตั้งค่า UTM เพื่อติดตามสถิติแสดงประสิทธิผล
หากต้องการ สามารถบันทึกเป็นฉบับร่างไว้ก่อน จากนั้นค่อยกลับมาแก้ไขจนเรียบร้อย
สามารถเลือก "เทมเพลต" และบันทึกไว้เพื่อใช้ในครั้งต่อไป หรือเปลี่ยนเป็นเทมเพลตอื่น ๆ โดยเลือกใช้รูปแบบที่แตกต่าง
สามารถส่งข้อความทดสอบให้กับพนักงานภายในก่อนเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจ
สามารถเลือกจัดตาราง เพื่อส่งข้อความในเวลาที่กำหนด⚠️ ข้อควรใส่ใจ
การตั้งค่า UTM ทุกครั้งต้องไม่เหมือนกัน จึงจะได้เห็นความต่างของประสิทธิผล

▶︎ การรายงานประสิทธิผล

หลังส่งข้อความแล้ว สามารถรู้ถึงประสิทธิผลแต่ละข้อความในรายการ ซึ่งในรายการจะแสดงอัตราคลิก คำสั่งซื้อ และยอดขาย
ใช้ปุ่มส่งออกเพื่อส่งออกสถิติการส่งข้อความ
คลิกการตั้งค่า เพื่อเข้าสู่หน้าต่างตั้งค่าระยะรีมาร์เก็ตติ้ง หรือโหมดนอนหลับ เป็นต้น จากนั้น ก็ปรับปรุงการตั้งค่าตามต้องการต่อ
คลิกสัญลักษณ์รายงานการส่งข้อความตามรายการ เพื่อตรวจสอบสถิติข้อมูลละเอียดสถิติข้อมูลละเอียด จะแสดงจำนวนสินค้าที่เพิ่มเข้ารถเข็นเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถเปิดพรีวิวอ่านข้อความล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าข้อความรีมาร์เก็ตติ้งในรถเข็นในครั้งนั้น
ตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาไว้ และกด “ส่งออก” เพื่อส่งออกเป็นการรายงานข้อมูลละเอียด

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!