ใช้ "คลังเทมเพลตข้อความ" บริหารเทมเพลตทั้งหมด เพิ่มความสามารถการผลิตและประสิทธิภาพ!

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

💡คลังเทมเพลตข้อความ

เลือกเปลี่ยนประเภทเทมเพลตได้ตามแท็บประเภทเทมเพลตที่อยู่ด้านบน (เทมเพลตข้อความผูกคำสั่งจะใช้คู่กับข้อความแจ้งการเคลื่อนไหวหรือเวลาที่ต้องผูกคำสั่งใน Open API)
สามารถคัดลอก ID เทมเพลตจากรายการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าชมหรือตรวจสอบเทมเพลตที่สร้างไว้แล้ว
สร้างเทมเพลตได้โดยตรง ซึ่งไม่ต้องเข้าสู่เครื่องมือตกแต่งข้อความ
กดสัญลักษณ์ปากกาเพื่อแก้ไขเทมเพลตต่อ
กดสัญลักษณ์⋯ เพื่อสร้างฉบับสำเนาของเทมเพลต หรือลบเทมเพลตออก💡เทมเพลตข้อความผูกคำสั่ง

เลือกเปลี่ยนประเภทเทมเพลตตามแท็บประเภทเทมเพลตที่อยู่ด้านบน
เปลี่ยนประเภทเปิดใช้/เก็บเข้าคลังตามแท็บ
ใช้ชื่อค้นหาเทมเพลตที่ต้องการ
สามารถคัดลอก ID เทมเพลตจากรายการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าชมหรือตรวจสอบเทมเพลตที่สร้างไว้แล้ว
กดสัญลักษณ์⋯เพื่อแก้ไขเทมเพลตอีกครั้งหรือเก็บเทมเพลตเข้าคลัง
กดด้านขวาบนเพื่อสร้างเทมเพลตข้อความผูกคำสั่ง▶︎ ขั้นตอนตั้งค่า

ตั้งค่าชื่อ รายละเอียด (เลือกกรอก)
ตั้งค่าแท็ก (เป็นหลักการเดียวกันกับ deeplink เมื่อลูกค้าเพิ่มเป็นเพื่อนกับบัญชีทางการของแบรนด์ผ่านเทมเพลตข้อความผูกคำสั่งนี้ ก็จะถูกติดแท็กนี้ไว้) กดขั้นต่อไปที่ด้านขวาบนตั้งค่าข้อความที่จะส่งให้สมาชิกใหม่/เดิม หลังเปิดสวิตซ์ on/ off เรียบร้อยแล้ว ค่อยคลิกแก้ไขเพื่อออกแบบเนื้อหา หลังตรวจสอบจนมั่นใจว่าตั้งค่าเรียบร้อยไม่มีผิดแล้ว ก็กดสร้างที่ด้านขวาบน จากนั้น ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วหากต้องการใช้กับข้อความแจ้งการเคลื่อนไหว กรุณาคัดลอก ID เทมเพลตและส่งให้เจ้าหน้าที่ Crescendo เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่า; หากต้องการใช้เพื่อผูกคำสั่งกับ Open API กรุณาคัดลอก ID เทมเพลตและส่งให้ฝ่าย IT เพื่อรับความช่วยเหลือในการตั้งค่า

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!