ในที่นี้สามารถรู้ถึงภาพรวมข้อมูลสถิติทั้งหมดของบัญชีทางการ ซึ่งรวมถึงจำนวนเพื่อน ระดับความผูกพันของสมาชิก ประสิทธิผลยอดขาย และการปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

รู้ถึงจำนวนข้อความ LINE ประเภท Push (มีค่าใช้จ่าย) และ Reply (ฟรีค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นในการใช้ระบบหลังบ้าน MAAC

ยอดรวม - รู้ถึงจำนวนเพื่อนและจำนวนคนบล็อกบัญชีในบัญชีทางการผ่าน MAAC

[จำนวนสมาชิก] เป็นจำนวนเพื่อนรวมทั้งหมดใน MAAC (เพื่อนที่บล็อกบัญชีทางการไว้ก่อนเชื่อมโยงกับ MAAC จะไม่สามารถส่งเข้า MAAC โดย LINE API);
[จำนวนผู้บล็อกบัญชี] เป็นจำนวนเพื่อนบล็อกบัญชีปัจจุบันใน MAAC เมื่อนำจำนวนผู้บล็อกบัญชีหารกับจำนวนสมาชิกแล้ว ก็คืออัตราบล็อกในคลังข้อมูลของ MAAC

วันนี้ – รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเพื่อนในวันนี้

[จำนวนคนเพิ่มใหม่] เป็นเพื่อนที่เพิ่มขึ้นในวันนี้
[จำนวนผู้บล็อกบัญชีเพิ่มใหม่] จำนวนคนบล็อกบัญชีที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ (อัปเดตทุกชั่วโมง)
[จำนวนผู้มีส่วนร่วม] เป็นจำนวนคนที่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์ขั้นสุดท้ายในวันนี้

ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก

การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกเป็นการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบัญชีทางการกับผู้ใช้ใน LINE โดยจะวิเคราะห์ตามกลุ่มด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง ตัวเลขยิ่งสูงแสดงว่าผู้ใช้นั้น ๆ มีพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมเป็นพิเศษ ตัวเลขยิ่งต่ำ แสดงว่าผู้ใช้นั้น ๆ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับบัญชีไม่บ่อยนัก (ตรวจสอบคำชี้แจงโดยละเอียดได้ที่การวิเคราะห์ การปฏิสัมพันธ์สมาชิกในข้อมูลเชิงลึกหมายถึง?) ⚠️

รู้ถึงระดับความมีส่วนร่วมของสมาชิก

ระดับความมีส่วนร่วมของสมาชิกจะคำนวณโดยใช้ “การสร้างปฏิสัมพันธ์ขั้นสุดท้าย” เป็นตัววัด โดยระบบจะติดตามสถิติที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สมาชิก/เพื่อนได้มีพฤติกรรมผู้ใช้ที่ “เริ่มขึ้นเอง มีการโต้ตอบ” ดังต่อไปนี้ (ตรวจสอบคำชี้แจงโดยละเอียดได้ที่ ระดับความมีส่วนร่วมของสมาชิกในข้อมูลเชิงลึกหมายถึง? )รู้ถึงอัตราส่วนของประสิทธิผลยอดขาย ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาตามที่กำหนด หรือประสิทธิผลยอดขายที่เกิดจากบางฟังก์ชัน ⚠️รู้ถึงสภาพการณ์ของการได้รับกระตุ้นโดยแท็กหรือคีย์เวิร์ดในโซนโต้ตอบตามช่วงเวลาที่กำหนด
สามารถเปลี่ยนแท็บการได้รับกระตุ้นโดยแท็ก หรือแท็บการได้รับกระตุ้นโดยคีย์เวิร์ด (จำนวนครั้งการได้รับกระตุ้นโดยแท็กจะอัปเดตตามเวลาที่กำหนดในทุกวัน การได้รับกระตุ้นโดยคีย์เวิร์ดจะอัปเดตทุกชั่วโมง )⚠️ ข้อควรใส่ใจ

หากแพ็กเกจของคุณเป็นแพ็กเกจพื้นฐาน การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์สมาชิกในข้อที่ 3 จะมีเฉพาะ 3 ระดับ; หากในแพ็กเกจของคุณมีฟังก์ชันสถิติ/เนื้อหา ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ระดับ
สำหรับประสิทธิผลยอดขายในข้อที่ 5 ในแพ็กเกจจะต้องมีฟังก์ชันสถิติ
โซนสินค้าที่อยู่ตรงกลางยังอยู่ระหว่างพัฒนา จึงไม่สามารถแสดงได้
ข้อที่ 8 คือแท็กหรือคีย์เวิร์ดที่ทำการกระตุ้นได้มากสุด 5 อันดับแรกตามช่วงเวลาที่คัดกรองไว้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!