ข้อความแนะนำสินค้าเกิดจากการคำนวณร่องรอยซื้อสินค้าของเพื่อนอย่างอัตโนมัติโดยระบบหลังบ้าน MAAC ผ่านการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนตอบรับต่าง ๆ เช่น การเข้าชม การเพิ่มลงรถเข็น การซื้อ เป็นต้น (ต้องซื้อแพ็กเกจสถิติเพิ่ม และเชื่อมโยง GA ให้เรียบร้อย) ผ่านการเรียนรู้ของเครื่องด้วยข้อมูลมหาศาล คาดการณ์สินค้าที่เพื่อนอาจสนใจมากที่สุด เพื่อเพิ่มอัตราคลิกและความสนใจสั่งซื้อในต่อมา!

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

ส่งข้อความแนะนำสินค้าที่ออกแบบให้ลูกค้าอย่างเฉพาะตัวผ่านกระบวนการวิเคราะห์ AI

▶︎ ขั้นตอนตั้งค่า

ตั้งค่าชื่อ
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งข้อความในครั้งนี้
เลือกแค็ตตาล็อกสินค้าที่ต้องใช้ในครั้งนี้⚠️ ข้อควรใส่ใจ
ต้องให้ผู้ช่วยบริการลูกค้าทาง CSM / ระบบหลังบ้านที่รับผิดชอบ ช่วยอัปโหลด Product Feed จากนั้น จึงเลือกแค็ตตาล็อกสินค้าได้ ส่วนรูปแบบของแค็ตตาล็อกสินค้า ทางเราสนับสนุน URL (XML) ไฟล์ CSV หรือโหลดข้อมูลจาก FTP ตามกำหนด โดยในแค็ตตาล็อกจำเป็นต้องมีช่อง id, title, description, link, image_link, price, availability; ช่องที่ต้องเลือก 1 ใน 3: brand, MPN, gtin; ช่องที่ต้องเลือก 1 ใน 2: google_product_category, product_type และรองรับรูปแบบโฆษณา FPA ใน Google หรือ Facebook ได้

ตั้งค่าข่าวสารสำหรับภาพการ์ดสไลด์ของสินค้า
ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน
ตั้งค่าจำนวนสินค้าแนะนำที่ต้องการใส่ในครั้งนี้
รายการสินค้าสามารถกรอกเป็น ID สินค้าหรือชื่อสินค้า เพื่อส่งรายการสินค้าตามกำหนดหากไม่ได้กรอก ID สินค้า ระบบจะแนะนำสินค้าอย่างเฉพาะตัวด้วยขั้นตอนวิธีโดยอัตโนมัติตั้งค่าพารามิเตอร์ UTM (ต้องตั้งค่าให้เรียบร้อย จึงติดตามประสิทธิผลสถิติได้นะคะ)หากต้องการ สามารถบันทึกเป็นฉบับร่างก่อน ค่อยกลับมาแก้ไขจนเรียบร้อยในภายหลัง
หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกจัดตาราง ตั้งค่ากำหนดเวลาส่งข้อความ
หรือเลือกส่งทันที หลังระบบจัดเตรียมพร้อมแล้ว ก็จะส่งข้อความทันที⚠️ ข้อควรใส่ใจ

ข้อความแนะนำสินค้าเป็นการคาดการณ์สินค้าโดยคำนวณร่องรอยของลูกค้าอย่างเฉพาะตัว จึงไม่มีขั้นตอนส่งข้อความทดสอบ หากคุณต้องการรู้ถึงเนื้อหาข้อความที่จะส่งออกไป แนะนำให้สร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีเฉพาะรายชื่อแอดมินทดสอบ และทดสอบส่งข้อความแนะนำสินค้า เมื่อตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่า เนื้อหาข่าวสารและสินค้าไม่มีปัญหา ค่อยส่งข้อความให้กับกลุ่มเป้าหมายจริง

▶︎ รายงานประสิทธิผล

หลังส่งออกแล้ว สามารถรู้ถึงประสิทธิผลของการส่งข้อความแต่ละครั้งในรายการฟังก์ชัน ซึ่งในรายการจะแสดงอัตราคลิก คำสั่งซื้อ และยอดขาย
ใช้ปุ่มส่งออกเพื่อส่งออกสถิติการส่งข้อความ สามารถตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาที่ด้านบน (หากได้ตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาไว้ สถิติจะออกมาเป็นตัวเลขตามช่วงเวลานั้น ๆ )
คลิกสัญลักษณ์รายงานตามรายการส่งข้อความ เพื่อตรวจสอบสถิติโดยละเอียดเพิ่มเติม
คลิกสัญลักษณ์ถังขยะเพื่อลบออกคลิกสัญลักษณ์รายงานตามรายการส่งข้อความเพื่อตรวจสอบสถิติโดยละเอียด ซึ่งจะแสดงจำนวนสินค้าที่เพิ่มลงรถเข็นเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาในรายงานข้อมูลละเอียด (หากคุณตั้งค่ากำหนดช่วงเวลาไว้ สถิติจะออกมาเป็นตัวเลขตามช่วงเวลานั้น ๆ)
ใช้ปุ่มส่งออกเพื่อส่งออกสถิติโดยละเอียดในการส่งข้อความแต่ละครั้ง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!