เป็นเมนูที่อยู่ด้านล่างห้องแชทบัญชีทางการ LINE ซึ่งเป็นจุดตำแหน่งสำคัญแห่งกลยุทธ์การตลาด โดยอาศัยระบบหลังบ้าน MAAC คุณสามารถแบ่งช่องเมนูตามอิสระด้วยฟังก์ชันชั้นสูง และสามารถเปลี่ยนหน้าหรือจัดตารางได้

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

สร้างริชเมนูตามการกำหนดเบื้องต้น หรือชุดเมนูที่เปลี่ยนหน้าได้
จัดตารางเมนูตามปฏิทินการตลาด
เสนอริชเมนูพิเศษให้กับสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว

▶︎ ขั้นตอนตั้งค่า

ตั้งค่าชื่อ
เลือกประเภท (มีประเภทการกำหนดเบื้องต้น โดยจะกำหนดเมนูที่ต้องเปิด; สมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว ซึ่งเป็นเมนูที่แสดงให้เฉพาะสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว; เปลี่ยนหน้า ตั้งค่าเมนูที่จะเปลี่ยนหน้าถัดไป)
เลือกวิธีแสดงตามการกำหนดเบื้องต้น (แสดง หมายถึงเมื่อเพื่อนเปิดบัญชีทางการแล้ว จะแสดงโดยอัตโนมัติ; ซ่อน หมายถึงซ่อนโดยอัตโนมัติ) จากนั้นกดขั้นต่อไปที่มุมด้านขวาบนตั้งค่าขนาดริชเมนู รูปภาพ เนื้อหาข่าวสารในเมนู โซนโต้ตอบในเมนู และเนื้อหาคำสั่ง
บันทึกเป็นฉบับร่าง - กดเพื่อบันทึกเป็นฉบับร่าง และค่อยกลับมาแก้ไขเนื้อหาในภายหลัง
จัดตาราง - หลังกดแล้ว สามารถตั้งค่ารายละเอียดการจัดตารางสำหรับริชเมนูเวลาถาวร - หากต้องการให้เมนูนั้น ๆ แสดงตลอดเวลา กรุณาเลือกเวลาถาวร
กำหนดเวลาเปิดใช้เอง - หากต้องการให้เมนูนั้น ๆ แสดงเฉพาะในเวลาที่กำหนด กรุณาเลือกกำหนดเวลาเปิดใช้เอง และปรับปรุงเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดต่อหลังทำการตั้งค่าดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว กดจัดตาราง ขั้นตอนตั้งค่าทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว!
คุณจะเห็นเมนูใน 4 สถานะ :

[หยุดชั่วคราว] - เพื่อแก้ไขเนื้อหา or จัดตารางใหม่ จึงต้องปรับเป็นสถานะหยุดชั่วคราวจาก [กำลังดำเนินการ] หรือ [จัดตาราง]
[จัดตาราง] - จัดตารางเพื่อให้แสดงในภายหลังตามเวลาที่กำหนด
[กำลังดำเนินการ] - กำลังใช้งานอยู่
[สิ้นสุดแล้ว] - หมายถึงได้แสดงในเวลาที่กำหนดตามตารางที่จัดไว้ ซึ่งสำเร็จภารกิจแล้ว สามารถสร้างฉบับสำเนา or ลบออก⚠️ ข้อควรใส่ใจ

หากได้สร้างริชเมนูแบบเปิดใช้ถาวร หรือจัดตารางไว้ แต่ชนกับตารางเวลาที่มีอยู่แล้ว ในระบบจะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ซึ่งสามารถบันทึกเป็นฉบับร่างไว้และปรับตารางเวลาที่ชนกัน จากนั้นค่อยกลับมาแก้ไขเนื้อหาต่อ
หากได้มาถึงเวลาเริ่มต้นของเมนูและดำเนินการไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นอีก
หลังบันทึกประเภทริชเมนูไว้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกหากต้องการแก้ไข จะต้องสร้างสำเนาของริชเมนูฉบับเดิมขึ้นมา จากนั้นตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
หลังจัดตารางแล้วต้องใช้เวลา 3 - 5 นาที เมนูจึงจะแสดงในบัญชีทางการ LINE ได้อย่างปกติ

▶︎ การตั้งค่าเปลี่ยนหน้า

หากต้องการตั้งค่าเมนูให้มีหลายหน้า จะต้องตั้งประเภทเมนูหน้าแรกให้เป็น "การกำหนดเบื้องต้น" (หากมีแพ็กเกจที่ผูกไว้ ก็ตั้งค่าให้เป็น "ผูกไว้แล้ว") ส่วนประเภทเมนูในหน้าที่ 2, 3, 4 เป็นต้น จะต้องตั้งค่าเป็น "เปลี่ยนหน้า" จึงสามารถจัดตารางเมนูได้ตามปกติ

ตั้งค่าริชเมนูหน้าที่ 1 ริชเมนูหน้าที่ 2 เสร็จแล้ว ก็ให้บันทึกเป็นฉบับร่าง
กลับไปในเมนูหน้าที่ 1 เพื่อแก้ไขโซนโต้ตอบที่คลิกสำหรับเปลี่ยนหน้า และเลือกประเภทให้เป็น “เปลี่ยนริชเมนู” จากนั้นก็เลือกเมนูที่ต้องการเปลี่ยนในกล่องตัวเลือกได้เลยหากต้องการเปลี่ยนจากหน้าที่ 2 หรือ 3 กลับไปยังหน้าแรก ก็ต้องเลือกประเภทให้เป็น “เปลี่ยนริชเมนู” ในโซนโต้ตอบที่กำหนด จากนั้นก็เลือกเมนูหน้าที่ 1 ของคุณในกล่องตัวเลือกได้เลย▶︎ รายงานประสิทธิผล

ตรวจสอบรายการเมนูประเภทต่าง ๆ ที่สร้างไว้ตามแท็บแยกประเภท
สร้างริชเมนู เพื่อสร้างริชเมนูที่เปลี่ยนได้หลายหน้า
ตรวจสอบริชเมนูที่เคยสร้างไว้และประสิทธิผลของแต่ละรายการ
คลิกสัญลักษณ์รายงาน เพื่อตรวจสอบสถิติโดยละเอียดเพิ่มเติม
คลิกสัญลักษณ์ "..." เพื่อสั่ง "หยุดชั่วคราว" "สิ้นสุด" "แก้ไข" "สร้างฉบับสำเนา" หรือ "ลบออก" เป็นต้น
กด “ส่งออก” เพื่อส่งออกรายงานข้อมูลละเอียด และตั้งค่ากำหนดช่วงเวลา (หากคุณได้ตั้งค่ากำหนดช่วงเวลา สถิติจะออกมาเป็นตัวเลขตามช่วงเวลานั้น ๆ)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!