💡 ข้อดีของการส่งข้อความอัจฉริยะ?

ตามลักษณะธุรกิจที่แตกต่างของแต่ละบัญชีทางการ เวลาที่มีส่วนร่วมของผู้ใช้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย เช่น เวลาที่มีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้ของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับแม่ลูกหรือการเลี้ยงลูก จะอยู่ช่วงสุดสัปดาห์หรือหลังเลิกงาน สำหรับบัญชีที่เกี่ยวกับอาหารก็จะอยู่ช่วงเวลามื้ออาหาร
เพราะฉะนั้น MAAC จะช่วยคุณค้นหาจังหวะใช้ LINE ของผู้ใช้แต่ละท่าน เพื่อปรับเวลาส่งข้อความให้ดีขึ้นและแม่นยำกว่า ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดใช้ LINE ข้อความของคุณจะแสดงในตำแหน่งที่สูงกว่า เพื่อเพิ่มโอกาสเปิดอ่านให้มากขึ้น ซึ่งการส่งอัจฉริยะสามารถช่วยเพิ่มอัตราคลิก (CTR) ของแบรนด์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.15 เท่า

💡 การส่งข้อความอัจฉริยะ vs. การจัดตารางทั่วไป

ก่อนส่งข้อความ การส่งข้อความอัจฉริยะจะคำนวณเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่งข้อความให้เพื่อนแต่ละคน ตามช่วงเวลาที่มีส่วนร่วมของทุกคน เพราะฉะนั้น เมื่อใช้การส่งข้อความอัจฉริยะ เวลาที่เพื่อนแต่ละคนได้รับข้อความก็จะต่างกัน (เช่น ข้อความที่ส่งออกฉบับเดียวกัน มิ้นท์อาจจะได้รับตอน 10:00 ในช่วงเช้า แต่เมย์อาจได้รับข้อความตอน 20:00 ) เพื่อเพิ่มโอกาสที่เพื่อนจะเห็นข้อความและมีการตอบรับส่วนการจัดตารางทั่วไป จะเป็นการส่งข้อความในเวลาเดียวกันทั้งหมด (เช่น 19:00 ตอนค่ำ) ถ้าอธิบายด้วยตัวอย่างที่กล่าวไว้ ก็คือไม่ว่ามิ้นท์หรือเมย์ ทั้งคู่จะได้รับข้อความตอน 19:00

💁🏻‍♀️ สามารถทำได้

ส่งข้อความในเวลาที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับเพื่อนทีละคนโดยอัตโนมัติ ตามช่วงเวลาที่มีส่วนร่วมของแต่ละคน
เพิ่มโอกาสที่เพื่อนจะได้เห็นข้อความและมีการตอบรับ

▶︎ ขั้นตอนตั้งค่า

เมื่อแก้ไขเนื้อหาข้อความใน บรอดแคสต์ เรียบร้อยแล้ว
กด "จัดตาราง" ที่อยู่มุมด้านขวาบน เลือก "การส่งข้อความอัจฉริยะ" จากนั้นเลือกเพียง "วันที่" โดยไม่สามารถเลือกวันที่ในวันเดียวกัน แต่ต้องเริ่มต้นจากวันถัดไปเท่านั้น (ระบบต้องการเวลาคำนวณ)เมื่อมาถึงวันที่ต้องการส่งข้อความอัจฉริยะ ระบบจะส่งข้อความให้กับเพื่อนไล่ตามทุกชั่วโมง หลังจากส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว สถานะของข้อความนั้น ๆ ก็จะเปลี่ยนเป็น "ส่งแล้ว"
เมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณด้วยกระดิ่งน้อยที่ระบบหลังบ้าน

⚠️ ข้อควรใสใจในการใช้งาน

เมื่อการส่งข้อความอัจฉริยะเข้าสู่สถานะกำลังส่งแล้ว จะไม่สามารถสั่งหยุดชั่วคราวหรือลบออกได้ กรุณายืนยันตารางการส่งข้อความอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้คนได้เห็นข้อความจากแบรนด์ของคุณมากขึ้น
หากต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีส่งสำหรับการส่งข้อความอัจฉริยะที่จัดตารางไว้ กรุณาบันทึกข้อความนั้น ๆ ให้เป็นฉบับร่างก่อน จากนั้น ค่อยทำการแก้ไขต่อ
ขอบเขตเวลาในการส่งข้อความอัจฉริยะ อยู่ช่วงระหว่าง 09:00-22:00

💡 คำแนะนำสำหรับส่งข้อความ

การส่งข้อความอัจฉริยะไม่เหมาะกับใช้ใน "วันหยุดพิเศษ" ที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ปัจจุบันนี้ การส่งข้อความอัจฉริยะยังไม่สนับสนุนการปรับโหมดวันหยุดด้วยตนเองหรือแยกแยะ “วันหยุด” ซึ่งหากใช้ใน "วันหยุดพิเศษ" การส่งข้อความอัจฉริยะจะยังคงใช้ข้อมูลที่สะสมใน "วันธรรมดา" แต่ไม่ใช่ "วันสุดสัปดาห์"

การส่งข้อความอัจฉริยะไม่เหมาะสมที่จะใช้กับกิจกรรมการตลาดที่มีเวลาจำกัด เนื่องจากการส่งข้อความอัจฉริยะจะไล่ส่งเรื่อย ๆ ในหนึ่งวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งในกิจกรรม "สินค้าจำนวนจำกัด" หรือ "โค้ดส่วนลดเวลาจำกัด" จึงไม

การส่งข้อความอัจฉริยะไม่เหมาะสมกับลูกค้าที่เพิ่งเปิดใช้ MAAC เนื่องจากการส่งข้อความอัจฉริยะต้องการสะสมข้อมูลจนเพียงพอจึงสามารถตัดสินเวลาส่งข้อความได้ จึงแนะนำต้องสะสมข้อความที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 30 วันขึ้นไป จึงสามารถส่งข้อความได้อย่างมีประสิทธิผล

การส่งข้อความอัจฉริยะจะแม่นยำยิ่งกว่าเมื่อผ่านการใช้งานมากขึ้น หากเดิมทีบัญชี LINE ส่งข้อความในเวลาประจำมานานแล้ว ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากเวลาส่งข้อความที่เป็นประจำเช่นนี้ ซึ่งข้อมูลที่สะสมในช่วงแรก ๆ อาจมีความลำเอียง (bias) บ้าง แต่หลังเริ่มใช้การส่งข้อความอัจฉริยะโดยได้ส่งข้อความในเวลาที่ต่างกันแล้ว ก็จะใช้ตารางเวลาใหม่เป็นปัจจัยควบคุมเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงเวลาที่มีส่วนร่วมของผู้ใช้

หากได้ตั้งค่าส่งบรอดแคสต์ 2 ครั้งขึ้นไปในวันเดียวกัน และทั้งหมดได้ใช้คู่กับการส่งข้อความอัจฉริยะ โดยในกลุ่มเป้าหมายมีรายชื่อเพื่อนที่ซ้ำกัน เพื่อนเหล่านั้นก็จะได้รับบรอดแคสต์หลายฉบับในเวลาเดียวกัน (ตามเวลาที่คำนวณโดยการส่งข้อความอัจฉริยะ)

สามารถแยกแยะประสิทธิผลระหว่างใช้หรือไม่ใช้การส่งข้อความอัจฉริยะโดย A/B Test
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!