หากข้อความตอบกลับอัตโนมัติไม่ทำงาน

กรุณาตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้:
ตรวจสอบเงื่อนไขกระตุ้นข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่คุณตั้งค่าไว้ ว่าตรงกับวิธีกระตุ้นที่คุณตั้งไว้ในช่องสนทนาหรือไม่
หากใช้ “คีย์เวิร์ดเป็นวิธีกระตุ้น กรุณาตรวจสอบเนื้อหาคีย์เวิร์ดว่าไม่ได้ใส่ตัวอักษรพิเศษใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ล้มเหลว
ตรวจสอบระบบหลังบ้าน LINE > ตั้งค่า > ตั้งค่าการตอบกลับ ซึ่งโหมดตอบกับในการตั้งค่าพื้นฐาน จะต้องเลือกเป็น “แชทบอท”; Webhook ในการตั้งค่าชั้นสูง จะต้องเลือก “เปิด” ไว้
ตรวจสอบระบบหลังบ้าน LINE > ตั้งค่า > Messaging API และที่อยู่เว็บไซต์ Webhook ต้องกรอกเป็น Webhook ของ MAAC: https://api.cresclab.com/line/webhook/ <Channel ID>/

หากริชเมนูไม่ทำงาน

กรุณาตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้
ตรวจสอบริชเมนูที่คุณตั้งค่าไว้นั้น อยู่ในสถานะ “กำลังดำเนินการ” หรือไม่
ตรวจสอบริชเมนูของคุณที่กำลังดำเนินการนั้น ว่าขัดแย้งกับลักษณะสมาชิกของคุณเองหรือไม่ ( เช่น ดำเนินการริชเมนูสำหรับสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว แต่ตัวคุณเองยังไม่ได้ผูกกับบัญชี)
ตรวจสอบระบบหลังบ้าน LINE > ตั้งค่า > ตั้งค่าการตอบกลับ ซึ่งโหมดตอบกับในการตั้งค่าพื้นฐาน จะต้องเลือกเป็น “แชทบอท”; Webhook ในการตั้งค่าชั้นสูง จะต้องเลือก “เปิด” ไว้
ตรวจสอบระบบหลังบ้าน LINE > ตั้งค่า > Messaging API และที่อยู่เว็บไซต์ Webhook ต้องกรอกเป็น Webhook ของ MAAC: https://api.cresclab.com/line/webhook/ <Channel ID>/

หากตรวจสอบขั้นตอนดังกล่าวแล้วพบว่าไม่มีผิดพลาด แต่ยังมีปัญหา อาจเป็นไปได้ว่า Access token หมดอายุแล้ว
กรุณาติดต่อ CSM ของ Crescendo Lab Ltd. ที่รับผิดชอบ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!