เหมาะสำหรับ: ลูกค้าที่ได้ซื้อเพิ่มฟังก์ชันสถิติ/ฟังก์ชันเนื้อหา/ฟังก์ชันผสมผสาน (ต้องเชื่อมโยง GA ให้เรียบร้อย)

หากคุณเป็นลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของ MAAC ทำการผูกสมาชิกกับบัญชี เพื่อประยุกต์วิธีการตลาดได้หลากหลายมากขึ้น (เช่น ตรวจสอบคำสั่งซื้อ ตรวจสอบคะแนนสะสมของสมาชิก การแจ้งสินค้าเข้าร้าน เป็นต้น) และเสนอเนื้อหาริชเมนูที่ต่างกันสำหรับผู้ที่ผูกบัญชีไว้แล้วหรือยังไม่ผูก

แยกแยะสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว และยังไม่ได้ผูกอย่างไร?

ในหน้ารายการสมาชิก หากในช่อง Customer ID มีค่าอยู่ MAAC จะพิจารณาผู้ใช้นั้น ๆ เป็น “สมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว” ซึ่งเหมือนที่แสดงอยู่ด้านซ้ายของรูปภาพด้านล่าง; หาก Customer ID เป็นช่องว่าง MAAC จะพิจารณาว่ายังไม่ได้ผูกกับบัญชี ซึ่งเหมือนที่แสดงอยู่ด้านขวาของภาพด้านล่างต้องทำอย่างไรจึงทำให้ในช่อง Customer ID มีค่าอยู่ได้? สมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นใคร?

สมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้วใน LINE ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่มาจากเว็บไซต์ทางการ โดยเทียบข้อมูลที่เชื่อมโยงไว้แล้ว จะรู้ได้ว่าสมาชิกในเว็บไซต์ทางการกับผู้ใช้ LINE นั้น ๆ เป็นคนเดียวกันแบรนด์สามารถนำข้อมูลบริโภค ประวัติการเข้าชม หรือลักษณะของสมาชิกในเว็บไซต์ทางการ มาปรับใช้ใน LINE เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ รีมาร์เก็ตติ้ง หรือนำทางสมาชิกนั้น ๆ ตามเป้าหมายการตลาด ซึ่งสามารถขยายเส้นทางผู้บริโภค (Customer Journey) เพิ่มและความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อแบรนด์

โดยปกติจะสามารถอาศัยวิธีดังต่อไปนี้ ทำให้ช่อง Customer ID มีค่าอยู่ และแยกแยะสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว:

ใช้แพ็กเกจผูกบัญชีของ Crescendo:
คุณสามารถซื้อบริการผูกบัญชีที่ Crescendo พัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ คู่กับฟังก์ชันผูกบัญชีในระบบ LINE เพื่อส่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสมาชิกเว็บไซต์ทางการไปที่ช่อง Customer ID โดยอัตโนมัติ และเทียบข้อมูลตัวตนใน LINE ต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ที่สามารถใช้ฟังก์ชันผูกบัญชีของ Crescendo ในปัจจุบัน รวมถึง 91App, SHOPLINE เป็นต้น ซึ่งตรวจสอบรายละเอียดได้ในข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งเข้าโดย Open API:
หากคุณได้สร้างคลังข้อมูลสมาชิกของตนเองไว้ หรือใช้ระบบ CRM, CDP อยู่ ก็สามารถซื้อฟังก์ชัน Open API ของ Crescendo เพิ่ม เพื่อส่งรหัสสมาชิกหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปยังช่อง Customer ID ของ MAAC ด้วย API และทำการเทียบข้อมูลตัวตนต่อ

ป้อนค่าด้วยตนเอง:
หากงบประมาณมีจำกัด หรือมีจำนวนสมาชิกไม่มาก ก็สามารถป้อนค่าที่แล้วแต่กำหนดเข้าไปใน Customer ID ด้วยพนักงานฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งจะสำเร็จเป้าหมายในการแยกแยะสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้วได้เช่นกัน

ปรับใช้ฟังก์ชันผูกบัญชีได้อย่างไร?

ริชเมนู ( เรียนรู้วิธีการใช้ ):
สามารถเสนอเนื้อหาที่ต่างกันให้กับผู้ที่ผูกบัญชีไว้แล้วหรือยังไม่ผูก เช่น เสนอฟังก์ชันสำหรับเฉพาะสมาชิกในริชเมนูของผู้ที่ผูกบัญชีไว้แล้ว โดยรวมถึงการตรวจสอบคำสั่งซื้อ ตรวจสอบคะแนนสะสม การแจ้งสินค้าเข้าร้าน โปรโมชั่นพิเศษ ข้อมูล VIP เป็นต้น เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงลึกกับสมาชิกเว็บไซต์ทางการ อีกทั้งยกระดับความสามารถของบัญชีทางการ

ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ:
ถึงจะได้รับการกระตุ้นโดยคีย์เวิร์ดเดียวกัน หรือช่วงเวลาเดียวกัน แต่สามารถแสดงข้อความต้อนรับ เนื้อหาเชิงโต้ตอบที่พิเศษสำหรับเฉพาะสมาชิกที่ผูกบัญชีไว้แล้ว อีกทั้งสามารถให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือโปรโมชั่นสำหรับ VIP ได้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!